EN

Magyary Zoltán (Blaskó János alkotása)

Magyary Zoltán (1888 - 1945) egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő, 1938-tól Közigazgatástudomány című szakmai folyóirat főszerkesztője. Középiskolai tanulmányait a budapesti piaristáknál folytatta, majd államtudományi oklevelet és jogtudományi doktorátust szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. Végigjárta a köztisztviselői ranglétrát. Munkássága 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kuno által irányított tudománypolitikához kapcsolódik. Mindeközben meghívott előadó volt a Budapesti Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán, valamint magántanári habilitációt is szerzett.

1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közjogi és Közigazgatásjog Tanszékének vezetője, majd nyilvános rendes tanár lett. 1931-től közigazgatási kormánybiztos, a Magyar Közigazgatási Intézet alapító igazgatója, s e pozíciójában máig meghatározó kutatásokat folytatott. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós lett. Több nyelven beszélt, és több nyelven publikálta szakmai írásait. Szakmai tudását kamatoztatta a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánjaként és a Tatai járás tudományos vizsgálata során is. Felesége dr. Techert Margit filozófus, akivel a második világháború alatt Tatára, majd Héregre  költöztek. 1945. március 24-én - vélhetően az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – öngyilkosságot követtek el, sírjuk Tatán található.

Az alkotóról

Blaskó János (1945-) szobrászművész művei főleg kisplasztikák, érmek, portrék, díszítő jellegű kompozíció és emlékművek. Középiskolásként a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanult, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. 1969 óta szerepel kiállításokon, 1988-tól Budapesten és Zsennyén alkot. 1993-tól tanít a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Az emberi alakot stilizáltan megjelenítő körplasztikáinak és domborműveinek anyaga leggyakrabban a bronz, de alkalmaz vörösrézlemezt, követ is. A 90-es években készült monumentális alkotásainak lényeges összetevői az architektonikus elemek.