"Mi dolgunk a világon?"

https://www.youtube.com/watch?v=3I-RgQFCy6U

Versösszeállítás a 220 éve született Vörösmarty Mihály tiszteletére

Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek

Elhangzik:
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg albumba, Az emberek, A hontalan, Magyarország címere, Setét eszmék borítják…, Jóslat, Gondolatok a könyvtárban, A merengőhöz, Magyar költők, Hazafiak, A vén cigány, Előszó című költeménye ,valamint részletek a Csongor és Tündéből, a Zalán futásából és a Czillei és a Hunyadiak című történelmi színműből

Szerkesztette: Rózsássy Barbara és Lázár Balázs

Zene, zenei szerkesztés: Csörsz Rumen István